sortéiert no Kategorien: Reparatur & Entretien - Schmuck / Aueren

Schmuckatelier Heinz

Kategorie: Schmuck / Aueren / Accessoiren
Nagelstraße 3 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 74669
Dë-Fr: 9.30-12.30 Auer, 14-18.30 AuerSa: 9.30-16 Auer

Berweiler Uhren - Schmuck - Trauringe

Kategorie: Schmuck / Aueren / Accessoiren
Glockenstraße 1 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 48704
Mé-Më: 10-18 AuerDo-Fr: 10-19 AuerSa: 10-17 Auer

Galeria Kaufhof

Kategorie: Grousst Geschäft
Fleischstraße 68-76 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 71630
Mé-Sa: 9.30-20 Auer

Galeria Kaufhof

Kategorie: Grousst Geschäft
Simeonstraße 53 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 97730
Mé-Sa: 9.30-19 Auer

Juwelier Engel

Kategorie: Schmuck / Aueren / Accessoiren
Simeonstraße 4 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 75359
Dë-Fr: 9.30-18 AuerSa: 10-16 Auer

Juwelier Frère

Kategorie: Schmuck / Aueren / Accessoiren
Hauptmarkt 11 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 73691
Mé-Fr: 9.30-13 Auer, 14-18.30 AuerSa: 9.30-18 Auer

Juwelier Füting

Kategorie: Schmuck / Aueren / Accessoiren
Brotstraße 25 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 74572
Dë-Fr: 10-13 Auer, 14.30-18.30 AuerSa: 10-16 Auer

Juwelier Hans Press

Kategorie: Schmuck / Aueren / Accessoiren
Simeonstraße 29 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 9 94 11 55
Mé-Fr: 10-18.30 AuerSa: 10-16.30 Auer

Juwelier Steffny

Kategorie: Schmuck / Aueren / Accessoiren
Porta-Nigra-Platz 2 | 54292 Trier | Tel.: +49 651 21012
Mé-Fr: 10-17 AuerSa: 10-14 Auer

Uhren Wagner

Kategorie: Schmuck / Aueren / Accessoiren
Neustraße 5 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 99188455
Mé-Fr: 9-18 AuerSa: 10-18 Auer