sortéiert no Kategorien: Gesondheet an Ausgesinn - Hörapparater

Klangfang

Kategorie: Hörapparater
Fahrstraße 3 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 99 79 08 20
Mé-Do: 9-13 Auer, 13.30-17.30 AuerFr: 9-15 Auer

Focus Hören

Kategorie: Hörapparater
Porta-Nigra-Platz 3 | 54292 Trier | Tel.: +49 651 17039906
Mé-Fr: 9-13 Auer, 14-18 Auer

Geers Hörakustik

Kategorie: Hörapparater
Theodor-Heuss-Allee 19 | 54292 Trier | Tel.: +49 651 24645
Mé-Fr: 9-18 Auer

Geers Trier

Kategorie: Hörapparater
Castelnauplatz 6 | 54294 Trier | Tel.: +49 651 46 39 70 66
Mé-Fr: 9-13 Auer, 14-18 Auer

Hörgeräte Bretz

Kategorie: Hörapparater
Glockenstraße 14 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 76061
Mé-Fr: 9.30-17 Auer

Hörsysteme Rademacher

Kategorie: Hörapparater
Ostallee 33 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 4362970
Mé-Fr: 9-18 AuerSa: 10-13 Auer

Kerstin Ritter - Hörgeräte

Kategorie: Hörapparater
Bruchhausenstraße 23 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 9914224
Mé-Fr: 9-18 AuerSa: 9-13 Auer

Kerstin Ritter - Hörgeräte

Kategorie: Hörapparater
Saarstraße 46 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 966 397 66
Mé-Fr: 9-13 Auer, 14-18 Auer

Kind Hörgeräte

Kategorie: Hörapparater
Fleischstraße 22 | 54290 Trier | Tel.: +49 651 75663
Mé-Fr: 9-13 Auer, 14-18 AuerSa: 9-13 Auer

Roman Wagner Hörgeräte - Zentrum für gutes Hören

Kategorie: Hörapparater
Kohlenstraße 62 | 54296 Trier | Tel.: +49 651 5611211
Mé-Fr: 9-19 AuerSa: 9-14 Auer